Aktivitetskalender vårsemesteret 2024

 

Dato Sted Aktivitetstype Tidspunkt
25. januar BIKS (Fensal) Kursstart Nivå 1+2 19.30 - 21.00 Førdans 19-19:30
1. februar BIKS (Fensal) Kurs nivå 1+2 19.30 - 21.00 Førdans 19-19:30
8. februar BIKS (Fensal) Kurs nivå 1+2 19.30 - 21.00 Førdans 19-19:30
15.februar BIKS (Fensal) Kurs nivå 1+2 + Årsmøte kl. 21 19.30 - 21.00 Førdans 19-19:30
22. februar BIKS (Fensal) Kurs nivå 1+2 19.30 - 21.00 Førdans 19-19:30
2. mars BIKS (Fensal)    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
11. mai BIKS (Fensal) Vårfest  
       
       
       
       

1) Alle ordinære dansekurs starter klokken 19.30. Førdans kl. 19-19:30.