Om Internasjonal folkedans

 

Utenlandsk folkedans
Interessen for og kunnskapen om andre lands danser begynte å spre seg her i landet i begynnelsen av 1960-årene. Vanligst var danser fra Hellas, Romania, Bulgaria, Albania og de landene som tidligere utgjorde Jugoslavia – og fra Israel, England, Skottland, Frankrike og USA. Dette er gjerne danser der alle er med, uansett alder og forutsetninger.

Den internasjonale folkedansen vokste fram som et naturlig fenomen i USA og Canada, der mennesker fra hele Europa møttes med utgangspunkt i ulike kulturer. Gjennom musikk, sang og dans hadde de mulighet til å formidle noe av sin egen kultur til folk fra andre kulturer, uavhengig av språkkunnskap.

Her hjemme oppleves gjerne musikken til og rytmen i disse dansene som mer spennende enn i vår hjemlige tradisjon, ettersom rytmen gjerne er mer sammensatt enn i vår tradisjonelle musikk. I tillegg er dansene gjerne ring-, rekke- eller kjededanser, som er mer inkluderende og sosialiserende enn pardansen. I de senere årene har også den cubanske dansen salsa blitt svært populær blant mange ungdommer.


Fra Folklorefestivalen i Koprivshtitsa i Bulgaria. Tre dager til ende med sang og dans under åpen himmel.
Dansen – et speilbilde av kulturen
Dansen har til alle tider vært et speilbilde av den kulturen den kommer fra. Rytme, tempo og dansemønster er preget av hver enkelt kulturs temperament og levemåte – og av dens tradisjoner. Det er ikke tilfeldig at den glidende slowfoxen vokste fram i England, mens den sensuelle rumbaen ble utviklet på Cuba og den ildfulle tangoen i Argentina.

Hos grekerne har dansen alltid hatt en stor plass. Legenden sier at Kreta er dansens opprinnelsessted. I oldtiden var dansen en viktig del av den religiøse kultusen fordi grekerne trodde at gudene gledet seg ved dans. Det samme kan vi se hos egypterne og jødene. Dansen hadde også med oppdragelsen å gjøre. Grekerne mente at den gledesskapende musikken og dansen gjorde læring lystbetont og fikk barna til å skjelne mellom vakkert og stygt, godt og vondt.

Fra Folklorefestivalen i Koprivshtitsa i Bulgaria.
 
Danseformasjon
Ikke bare i Hellas, men i hele den sørøstlige delen av Europa er det fortsatt ringdansen som dominerer. Ringdansen har fra gammelt av vært et symbol på fellesskap, en tradisjon som lever videre.

Noen steder danser de motsols (i ring og med danseretningen motsatt av den veien sola går), andre steder medsols. Ringen kan være åpen eller lukket, og den kan fungere som en lang rekke som bukter seg på forskjellige måter i rommet.

Kilde: Utenlandsk folkedans - Ulike danseformer - Dans - Idrett, dans og friluftsliv

2006: Bergen Internasjonale Folkedansklubbs oppvisningsgruppe Aide Igra opptrer under kulturnatt i Bergen

 

 

Eksempler på Folkedanser