Kontakt oss

  

Aktiviteter: Kontaktpersoner: Mailadresser Telefon
Dansekursene: Kåre Nyhus nyhuskare(at)gmail.com 976 66 616
Koret: Aud Jorunn Bergsvik audjorunn(at)gmail.com 924 64 334
Go'foten: Grete Hestenes grete.hestenes(at)gmail.com 902 38 385
       
       
Styret i BIF 2022:      
Leder: Egil Ertresvaag   egil.ertresvaag(at)gmail.com 909 97 351
Styremedlem: Jenny Olsen jenny.c.olsen(at)gmail.com  
Kasserer: Jeanne Monclair Bolstad jeanne(at)monclair.no  
Sekretær: Sissel F Hauge sisselh2(at)online.no  
Styremedlem: Karianne Visnes karianne.visnes73(at)gmail.com  
Styremedlem: Jonny Hindenes jonnyh506(at)gmail.com  
       
Bergen Internasjonale Folkedansklubb Org.nr. 999131980    
Pb 2320 Møllendal      
5867 Bergen